Το σχολείο μας διαθέτει τον αναγκαίο εργαστηριακό εξοπλισμό (όργανα και αντιδραστήρια), για να γίνονται τα απαραίτητα πειράματα στα μαθήματα της Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας.