Σωτήριος Δούρος

Διευθυντής

ΠΕ 04.01 Φυσικός

Ρίζος Σωτήρης

Υποδιευθυντής

ΠΕ 04.01 Φυσικός

Γούλας Βαγγέλης

ΠΕ 03 Μαθηματικός

Στερκούδη Άννα

ΠΕ 04.02 Χημικός

Σπυροπούλου Δήμητρα

ΠΕ 02 Φιλόλογος

Υφαντή Αικατερίνη

ΠΕ 02 Φιλόλογος

Μουντζούρη Χριστίνα

ΠΕ 02 Φιλόλογος

Σακκά Κασσιανή

ΠΕ01 - 02 Θεολόγος - Φιλόλογος

Γιαννακοπούλου Φωτεινή

ΠΕ 06 Αγγλικής Φιλολογίας

Β.Α, GRAD.DIP.ED (SEC).M.A

Κουντουριώτη Λαμπρινή

ΠΕ 07, Γερμανικής Φιλολογίας

Μπελτσίδης Απόστολος

ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

Αναστασόπουλος Σπύρος

ΠΕ 04.01 Φυσικός

Λέκκα Δήμητρα

ΠΕ 86 Πληροφορικός

Βαρτζιώτη Δήμητρα

ΠΕ 02 Φιλόλογος

Πάνενα Παναγιώτα

ΠΕ 02 Φιλόλογος

Παπασωζόμενος Χαράλαμπος

ΠΕ 04.04 Βιολόγος

Τσαούση Σταματίνα

ΠΕ 05 Γαλλικής Φιλολογίας

Μπόμπολη Αμαλία

ΠΕ 06 Αγγλικής Φιλολογίας

Λέντζου Μαρία

ΠΕ 02 Φιλόλογος

Κόκκινου Παρασκευή

ΠΕ 02 Φιλόλογος

Σοφούλη Μαρία

ΠΕ 03 Μαθηματικός

Ζαμπέλης Κωνσταντίνος

ΠΕ 86 Πληροφορικός

Κουτράκη Εύα

ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

Εφεντάκη Κωνσταντίνα

ΠΕ 80 Οικονομολόγος

Δεμερούτη Μίνα

ΠΕ 86 Πληροφορική

Παπασωτηρίου Γεωργία

ΠΕ 03 Μαθηματικός

Σηφάκη Ελένη Μαρία

ΠΕ 03 Μαθηματικός