Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διευθυντής: Αδαμόπουλος Ευστάθιος – ΠΕ80 Οικονομολόγος

Υποδιευθυντής: Σωτήριος Ρίζος – ΠΕ04 Φυσικός

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ