Το Σχολείο μας

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διευθυντής:         Γεώργιος Καψούρης   ΠΕ02 Φιλόλογος

Υποδιευθυντής:   Σωτήριος Ρίζος             ΠΕ04 Φυσικός

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ