Βασικός σκοπός του Σχολικού Εργαστηρίου Η/Υ είναι η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής.

Για την σωστή οργάνωση και λειτουργία του Εργαστηρίου Πληροφορικής έχει οριστεί ένας εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος ο οποίος φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου καθώς και για την επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν στον εξοπλισμό του.

Οι μαθητές που χρησιμοποιούν το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής ενημερώνονται κάθε αρχή της σχολικής χρονιάς για τον κανονισμό λειτουργίας από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και υποχρεούνται να τον τηρούν.