Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλό θα είναι να επικοινωνείτε πρώτα μαζί μας τηλεφωνικά ή με email ώστε να σας ενημερώνουμε για ότι χρειάζεται να γίνει.

Παρακάτω παραθέτουμε τα έντυπα για τη διευκόλυνσή σας.

Το λύκειο, στους αποφοίτους του, συνήθως, καλείται να εκδώσει τα ακόλουθα έγγραφα

  1. Αποδεικτικό απόλυσης
  2. Βεβαίωση Φοίτησης για ιθαγένεια.

Για το αποδεικτικό απόλυσης χρειαζόμαστε τα ακόλουθα

  1. Αίτηση για Πολίτες
  2. 1 φωτογραφία
  3. Φωτοτυπία της ταυτότητας
  4. Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου απολυτήριου τίτλου
  5. Έτος τελευταίας φοίτησης στο σχολείο μας

Για πολίτες που έχουν αποφοιτήσει από το σχολείο μας από το σχολικό έτος 2016-17 και μετά μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά η έκδοση φηφιακού απολυτηρίου γυμνασίου και λυκείου.

Για την βεβαίωση φοίτησης για ιθαγένεια, εκτός της αίτησης χρειαζόμαστε περισσότερα δικαιολογητικά. Γι αυτό θα πρέπει αφού επικοινωνήσετε μαζί μας, να έρθετε στο σχολείο και να μας τα προσκομίσετε.

Σε κάθε περίπτωση, εάν έχει υπάρξει αλλαγή των στοιχείων σας από αυτά που αναγράφονται στον πρωτότυπο απολυτήριο τίτλο, θα πρέπει αφού επικοινωνήσετε μαζί μας, να έρθετε στο σχολείο και να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.