13
Μάι
2020
0

Προκήρυξη Λιμενικού Σώματος

Σας ενημερώνουμε ότι στα συνημμένα θα βρείτε την Προκήρυξη του Λιμενικού Σώματος. όσες και όσοι ενδιαφέρονται για το Σώμα αυτό θα πρέπει να προβούν στις ενέργειες που περιγράφουν τα έγγραφα

Εκ της Δ/νσεως