18
Μαρ
2018
0

Έναρξη δήλωσης για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 16 έως και τις 29 Μαρτίου 2018 θα κατατεθούν στο σχολείο μας οι Αιτήσεις-Δηλώσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018.

Καλούνται τόσο οι τελειόφοιτοι μαθητές μας όσο και οι απόφοιτοι άλλων ετών να προσέλθουν στο γραφείο Διεύθυνσης του σχολείου προκειμένου να καταθέσουν την Αίτηση-Δήλωση και να παραλάβουν το Αποδεικτικό Παραλαβής της Αίτησής τους.

Οι τελειόφοιτοι, οι οποίοι έχουν παραλάβει ήδη το σχετικό έντυπο καλούνται να προσέλθουν με αυτό συμπληρωμένο και αφού θα έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση από τον εντεταλμένο εκπαιδευτικό. Η διαδικασία Παραλαβής Αιτήσεων για τους τελειόφοιτους θα ξεκινήσει από την Πέμπτη 22/3/2018 με βάση τα τμήματα και την αλφαβητική σειρά.

Ιδιαίτερα για τους μαθητές που θα εξεταστούν προφορικά απαιτείται Αίτηση του γονέα-κηδεμόνα όπου θα εξουσιοδοτεί το Λύκειο να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα προφορικής εξέτασης τόσο για τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού, όσο και για καθένα από τα ειδικά μαθήματα.

Για τους μαθητές που θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό διεκδικώντας το 5% των εισακτέων θέσεων απαιτείται: 1) Αίτηση του γονέα-κηδεμόνα με την οποία θα δηλώνει υπεύθυνα την παραπάνω επιλογή, 2) Πρόσφατο έγγραφο από Υγειονομική Επιτροπή που αποδεικνύει την πάθηση και εντάσσει το μαθητή/-τρια στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι απόφοιτοι καλούνται να προσέλθουν έχοντας μαζί τους τα εξής στοιχεία: 1) Την Αίτηση-Δήλωση, την οποία μπορούν να προμηθευτούν είτε από το σχολείο είτε από το διαδίκτυο (ιστοσελίδα Υπουργείου Παιδείας), 2) Αντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου, 3) Αστυνομική Ταυτότητα, 4) Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας στης οποίας το πίσω μέρος θα αναγράφεται ευανάγνωστα το Ονοματεπώνυμο του Υποψηφίου και η ένδειξη “Απόφοιτος”. Εάν ο απόφοιτος εξετάζεται προφορικά, τότε πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο έγγραφο από το ΚΕΔΔΥ και να τη συνοδεύσει με Αίτηση με την οποία θα δηλώνει υπεύθυνα την παραπάνω επιλογή.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα διεκδικήσουν το 10% των εισακτέων θέσεων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση.

Η Αίτηση-Δήλωση για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές κ. ά. δεν είναι δεσμαυτική. Για τα ΤΕΦΦΑ όμως είναι υποχρεωτική!

Αρέσει σε %d bloggers: