26
Νοέ
2018
0

Νομοθεσία για το κάπνισμα

ΘΕΜΑ: Νομοθεσία για το κάπνισμα

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε για την κείμενη αντικαπνιστική νομοθεσία (Δ2β/οικ.31-01-2018 Υπ. Υγείας) σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται το κάπνισμα: «4. γ) Σε όλους του χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως: …2) Σχολεία Δευτεροβάθμιας … εκπαίδευσης»

Διατάσσει δε τη διενέργεια ελέγχων από τις «Διευθύνσεις Υγ. Ελέγχου &Περ. Υγιεινής Ν. Αττικής,… τη Δημοτική Αστυνομία κ. ά» επισημαίνοντας ότι «Κάθε ελεγκτικός μηχανισμός αυτοβούλως ή μετά από καταγγελία παρεμβαίνει στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και διενεργεί ελέγχους στην περιοχή… τακτικούς, έκτακτους ή κατόπιν καταγγελίας…»

Επισημαίνεται ιδιαίτερα πως βάσει του άρθρου 6 του ν. 3730/2008, ισχύει ότι:

«2. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3 επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής

  1. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 , που ανέχεται την παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ…»

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές/τριες του σχολείου έχουν ενημερωθεί από το Δ/ντή του σχολείου για την κείμενη νομοθεσία και τον κανονισμό του σχολείου. Την ίδια ενημέρωση είχαν και οι γονείς-κηδεμόνες που βρέθηκαν στην ενημερωτική συνάντηση του Οκτωβρίου. Το γεγονός όμως ότι κάποιοι μαθητές δε συμμορφώνονται με τα παραπάνω, ενώ την ίδια στιγμή η νομοθεσία δεν επιτρέπει την τιμωρία των παραβατών από τα όργανα του σχολείου γι’ αυτό το λόγο, μας οδηγεί στο να υπενθυμίσουμε την κείμενη νομοθεσία.

Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι για λόγους αυτοπροστασίας και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το σχολείο θα προβεί στις ανάλογες νομικές πράξεις.

Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Για περισσότερες διευκρινίσεις ή απορίες επικοινωνήστε με τη Δ/νση του σχολείου.

Με εκτίμηση

Γεώργιος Καψούρης

Δ/ντής του 1ου ΓΕΛ Κορωπίου