Το σχολείο μας εκπροσωπούμενο από 8 μαθήτριες της Α και Β τάξης του σχολείου μας συμμετείχε στις εργασίες του MUN Athens, το οποίο και πραγματοποιήθηκε από Παρασκευή 15-3-2019 έως και Κυριακή 17-3-2019 στις εγκαταστάσεις κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας.

Το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (επίσης γνωστό ως «Μοντέλο UN» ή απλά “MUN”) είναι ένα εκπαιδευτικό συνέδριο – προσομοίωση των οργάνων και των εργασιών του Ο.Η.Ε. Σε αυτό οι συμμετέχοντες μαθητές ή φοιτητές αναλαμβάνουν το ρόλο διπλωματών διαφόρων κρατών-μελών του, ερευνούν τα διεθνή ζητήματα της επικαιρότητας και στα πλαίσια των επιτροπών και οργάνων του ΟΗΕ, δημιουργούν συμμαχίες και προτείνουν λύσεις με μορφή “ψηφισμάτων”. Η θεμελιώδης ιδέα του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών είναι ότι «η πολιτική δραστηριότητα πρέπει να βιώνεται και όχι μόνο να παρατηρείται».

Η παρουσία των μαθητριών του σχολείου μας στην όλη διαδικασία ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμμετείχαν με προτάσεις και παρεμβάσεις τους από τις ομάδες προετοιμασίας των προτάσεων έως και την τελική παρουσίαση!