ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 22/5/2019 και ώρα 10.00 και έως 17/6/2019 και ώρα 00.00 είναι διαθέσιμη η εφαρμογή e-eggrafes στην ηλ. διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr. Η εγγραφή για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Β και Γ τάξη κατά το σχ. έτος 2019-20 γίνεται από τον κηδεμόνα που έχει δηλωθεί στο myschool ή τον ενήλικα μαθητή, εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο myschool  ως κηδεμόνες του εαυτού τους. Η είσοδος γίνεται αποκλειστικά με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis).

Κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή θα ζητηθούν το e-mail και το μητρώνυμο του κηδεμόνα. Θα πρέπει να γίνει επίσης επιλογή Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕΛ, η τάξη, η ξένη γλώσσα, τα μαθήματα επιλογής για την Α΄ και Γ΄ Λυκείου και η Ομάδα Προσανατολισμού για την Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Επίσης θα ζητηθεί το σχολείο τελευταίας φοίτησης, ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή (αναγράφεται στον έλεγχο επίδοσης), το Ονομ/μο αυτού που υποβάλλει τη δήλωση και το τηλέφωνό του.

Κατά την υποβολή της δήλωσης δε δηλώνεται σχολείο προτίμησης στην εφαρμογή, αλλά οι μαθητές/τριες τοποθετούνται με απόφαση του Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

Η οριστικοποίηση της  εγγραφής /ανανέωσης  εγγραφής πραγματοποιείται με την προσκόμιση από τον κηδεμόνα της εκτύπωσης ηλ. εγγραφής, την ΥΔ (διατίθεται στο σχολείο), την Αίτηση εγγραφής (διατίθεται στο σχολείο) και τη φωτοτυπία ταυτότητας (υποχρεωτικά για την Α, για τη Β και Γ, εφόσον έχουν αλλάξει). Η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα στις ημερομηνίες που αναγράφονται παρακάτω και το Σεπτέμβριο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11/9/2019)

Το σχολείο μπορεί να παρέχει βοήθεια στους κηδεμόνες που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κατά τις εξής ημέρες και ώρες: 1) Τετάρτη 22/5/19: 12.30΄-14.00΄ 2) Πέμπτη 23/5/19 12.30΄-14.00΄ 3) Τρίτη 28/5/19 12.30΄-14.00΄, 4) Τετάρτη 29/5/19 12.30΄-14.00΄, 5) Πέμπτη 30/5/19 12.30΄-14.00΄, 6) Τρίτη 4/6/19 12.30΄-14.00΄, 7) Τετάρτη 5/6/19 12.30΄-14.00΄, 8) Πέμπτη 6/5/19 12.30΄-14.00΄, 9) Τρίτη 11/5/19 12.30΄-14.00΄, 10) Τρίτη 11/6/19 12.30΄-14.00΄, 12) Τρίτη 13/6/19 12.30΄-14.00΄.

Κατά τις ημέρες των Πανελλαδικών εξετάσεων και των αργιών το σχολείο δεν θα δεχθεί κηδεμόνες για εγγραφές (6/6, 7/6, 10/6, 12/6, 14/6, 17/6 και 18/6). Κατά τις ημέρες των ενδοσχολικών εξετάσεων η προσέλευση των κηδεμόνων πρέπει  να γίνεται μετά τις 12.30 για να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία τους.

Σας παραπέμπουμε αναλυτικά και στην αντίστοιχη εγκύκλιο

Φ13α_80125_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ Υ Α ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ