Η κ. Λέκκα, καθηγήτρια Πληροφορικής

έχει δημιουργήσει ηλεκτρονικά μαθήματα για όλα τα μαθήματα Πληροφορικής που διδάσκει στην ηλεκτρονική τάξη του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου και αφορούν τις μαθήτριες και του μαθητές

α) του τμήματος ΓΟΙΚ για το μάθημα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

β)  της Β τάξης για το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙς ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ

γ)  της Α τάξης που παρακολουθούν το μάθημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι παραπάνω μαθητές πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα  https://eclass.sch.gr/

και να συνδεθούν με το λογαριασμό που έφτιαξαν στο ΠΣΔ. Στη συνέχεια πρέπει να κάνουν εγγραφή στο αντίστοιχο μάθημα.

Επισυνάπτεται και το σχετικό αρχείο οδηγιών για τους μαθητές.

Από τη στιγμή που οι μαθητές έχουν εγγραφεί στο μάθημα μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Λέκκα μέσω της ηλεκτρονικής τάξης.