Οι μαθήτριες/μαθητές των τάξεων που διδάσκει η κ. Φραγκιουδάκη Στυλιανή μπορούν να αποστέλλουν τις απαντήσεις τους στην ηλ. διεύθυνση stella.fragioudaki@gmail.com σε αρχείο word ή pdf με το επώνυμο, το τμήμα και το μάθημα (π.χ. Καψούρης Γανθρ ΙΣΤΟΡΙΑ)