Επισημαίνουμε ότι τα τμήματα μοιράζονται σε υποτμήματα α και β. Τα α θα βρίσκονται στο σχολείο Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και τα β Τρίτη και Πέμπτη. Την επόμενη εβδομάδα θα λειτουργήσουν εναλλάξ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Καποιοι μαθητές μπορεί να χρειαστεί να έρθουν και άλλες μέρες από τις προαναφερόμενες, καθώς δεν συμπίπτουν τα τμήματα Γενικής Παιδείας με τα τμήματα Κατευθύνσεων, Ξένων Γλωσσών κ.ά.

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα το χωρισμό σε υποτμήματα των τμημάτων της Α΄και Β΄τάξης. Εκ της Διευθύνσεως