Αφού υπενθυμίσουμε ότι η ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων-Δηλώσεων Συμμετοχής στις Πανελλαδικές 2021 λήγει τη Δευτέρα 30-11-2020, καλούμε όσους δεν θα καταθέσουν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής να αποστείλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ συμπληρωμένη από ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ/ΜΑΘΗΤΕΣ Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται) μέσα στην ίδια προθεσμία

Εκ της Διευθύνσεως