Στο επισυναπτόμενο έγγραφο θα βρείτε πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού για τη φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ