20
Μάι
2021
0

Παράλληλο Μηχανογραφικό για τα δημόσια ΙΕΚ

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο θα βρείτε πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού για τη φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ