Σας ενημερώνουμε για το Νέο Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ αντιμετώπισης κρούσματος στο σχολείο και τις ενέργειες αντιμετώπισης κρούσματος που εμφανίζεται στο σχολείο, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι ενέργειες των γονέων/κηδεμόνων.