26
Νοέ
2021
0

Οδηγίες κατάθεσης δελτίου απογραφής στη Στρατολογία για τους γεννηθέντες το 2004

Σας ενημερώνουμε ότι οι γεννηθέντες το 2004 υποχρεούνται σε κατάθεση δελτίου απογραφής σύμφωνα με τις παρακάτω συνημμένες οδηγίες

Εκ της Διευθύνσεως