Τη Δευτέρα 13-12-2021πραγματοποιήθκε εκδήλωση στο σχολείο με θέμα τις Πρώτες Βοήθειες για μαθήτριες/μαθητές της Α Λυκείου. Την εκδήλωση επιμελήθηκε η κ. Μαγγανάρη Δέσποινα από τον Οργανισμό Learning Business με τον οποίο συνεργάζεται εδώ και χρόνια του σχολείο μας, διοργανώνοντας αντίστοιχες εκδηλώσεις για τις/τους μαθήτριες/μαθητές μας.