Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας από την οποία προκύπτει ότι σε όλα τα πεδία αξιολογήθηκε με τον ύψιστο βαθμό. (Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στα παρακάτω συνημμένα αρχεία). Στο αποτέλεσμα αυτό συνέδραμαν πολλοί και κυρίως οι μαθήτριες και οι μαθητές του σχολείου μας με τη συμμετοχή τους σε πληθώρα δράσεων, οι εκπαιδευτικοί με τις πρωτοβουλίες και την καθοδήγηση των μαθητριών/μαθητών μας, ο δήμος Κρωπίας και η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κρωπίας καθώς και οι διάφοροι οργανισμοί και φορείς με τους οποίους συνεργαστήκαμε.