Σας ενημερώνουμε για την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου που επελέγη για την υλοποίηση της 5ήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου. Επισυνάπτουμε τις προσφορές των 6 ταξιδιωτικών γραφείων που συμμετείχαν στον μειοδοτικό διαγωνισμό.