Από τη Δευτέρα 19/6/2023 και ώρα 10.00 οι μαθήτριες/μαθητές της Γ΄ τάξης όπως και οι απόφοιτοι των δύο προηγούμενων ετών (10%) μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο για την απόκτηση Κωδικού για το Μηχανογραφικό είτε για τα ΑΕΙ είτε για τα ΙΕΚ. Επισημαίνεται ότι η μη απόκτηση κωδικού ασφαλείας δεν επιτρέπει την κατάθεση του Μηχανογραφικού. Επισυνάπτουμε και το σχετικό έγγραφο.