Προκήρυξη για τις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Σας ενημερώνουμε για την Προκήρυξη και τις σχετικές προθεσμίες για τις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με τα παρακάτω συνημμένα Εκ της Διευθύνσεως 2022_02_03-_Φ251_11672_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΓΙΑ-ΣΧΟΛΕΣ-ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ_2022_ΑΔΑ-Ψ1ΝΙ46ΜΤΛΗ-546Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΓΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΛΙΜΕΝΙΚΟ-2022_ΑΔΑ-60ΨΙ4653ΠΩ-0ΓΑΛήψη

ΠερισσότεραΠροκήρυξη για τις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων