Προφορικά εξεταζόμενοι-αλλαγές στη διαδικασία

Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση του ΦΕΚ που αφορά τους προφορικά εξεταζόμενους, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει η εξής τροποποίηση: Οι αιτήσεις και οι σχετικές αξιολογικές εκθέσεις, αποφάσεις, γνωματεύσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις Α, Β και Γ ii) του άρθρου 1 υποβάλλονται στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου το…

ΠερισσότεραΠροφορικά εξεταζόμενοι-αλλαγές στη διαδικασία