Το σχολείο μας στα πλαίσια του προγράμματος σχεδίασε και τύπωσε τα 3 πρώτα τεύχη της εφημερίδας μας

Δείτε αναλυτικά: 1ο τεύχος εφημερίδας

2ο τεύχος εφημερίδας

3ο τεύχος εφημερίδας