Καλούνται οι μαθητές της Γ τάξης να προσέλθουν στο σχολείο από αύριο Δευτέρα 25/6/2018 έως και Παρασκευή 29/6/2018 προκειμένου:

1) Να παραλάβουν τα απολυτήριά τους. Επισημαίνεται ότι το απολυτήριο εκδίδεται μία μόνο φορά και τυχόν απώλειά του δεν επιτρέπει την επανέκδοσή του. Το σχολείο θα εφοδιάσει τους μαθητές και με φωτοαντίγραφα τα οπία και πρέπει να χρησιμοποιούνται και να τηρείται το πρωτότυπο.

2) Επίσης καλούνται μαθητές και απόφοιτοι προκειμένου να αποκτήσουν τον κωδικό τους για την υποβολή του μηχανογραφικού. Παρακαλείστε όπως φέρετε μαζί σας το Δελτίο Υποψηφίου για τη διευκόλυνση της διαδικασίας.

3) Υπενθυμίζουμε επίσης ότι την Τρίτη 26/6/2018 και ώρα 20.30΄ θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του σχολείου η γιορτή απόφοίτησης για την Τρίτη τάξη.