Σας ενημερώνουμε ότι ο διαγωνισμός για την εκπαιδευτική εκδρομή στο Στρασβούργο από 15 έως και 19/12/2018 κηρύσσεται από την επιτροπή που συστήθηκε από το Δ/ντή του σχολείου γι αυτό το σκοπό άκαρπος,  λόγω υπερβολικού κόστους της συμμετοχής των μαθητών. Αποφασίστηκε επίσης σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς να μετατεθεί η ημερομηνία διεξαγωγής της εκπαιδευτικής εκδρομής εντός του Ιανουαρίου του 2019 κατόπιν αιτήματος στο φορέα υποδοχής, οπότε και θα επαναπροκηρυχθεί η εκδρομή.