Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας μπορεί να διαθέσει κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σελ. 9 της ΥΑ 155692/ΓΔ4/14-11-2020 (επισυνάπτεται) στους μαθητές/μαθήτριες του σχολείου που έχουν ανάγκη και πληρούν τις προϋποθέσεις της προαναφερόμενης ΥΑ και εφόσον ο κηδεμόνας υποβάλλει σχετική Αίτηση (επισυνάπτετα), την οποία και θα αποστείλει στο mail@lyk-korop.at.sch.gr έως τη Δευτέρα 23-11-2020 και ώρα 12.00 (μεσημέρι), ηλ. συσκευές (tablet) για την τηλεκπαίδευση.

Επειδή ο αριθμός των συσκευών είναι πολύ περιορισμένος (20) και στην περίπτωση που θα υπάρξουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, η διάθεση των συσκευών θα γίνει με απόφαση του Συλλόγου καθηγητών και με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στην προαναφερόμενη ΥΑ.

Η παράδοση των συσκευών θα γίνει στο σχολείο από τον Δ/ντή της σχ. μονάδας και εφόσον ο κηδεμόνας υπογράψει τη σχετική ΥΔ του ν. 1566 και αποδεχθεί τους όρους που περιγράφονται εκεί.

Οι συσκευές αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του σχολείου και θα επιστραφούν από τους κηδεμόνες πάραυτα με τη λήξη της τηλεκπαίδευσης και την έναρξη της δια ζώσης λειτουργίας του σχολείου στην κατάσταση που παραλήφθηκαν, διαφορετικά προβλέπεται αντικατάσταση της συσκευής ή αποζημίωση του σχολείου.

Εκ της Διευθύνσεως