ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2019-20_ΑΔΑ 65ΟΜ6-161

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία αιτήσεων για τις στρατιωτικές σχολές σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία των αιτήσεων αποτελεί ευθύνη των ίδιων των υποψηφίων, οι οποίοι θα πρέπει να την ολοκληρώσουν μέσα στις προθεσμίες που η εγκύκλιος προβλέπει.