15
Οκτ
2019
0

Επιλογή τουρ. γραφείου για τη μετακίνηση στη Βενετία

Παραθέτουμε την πράξη 3/14-10-2019 και τις προσφορές των τουριστικών γραφείων που αφορούν την μετακίνηση 20 μαθητών και 2 συνοδών στη Βενετία στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου μας στο 6ο Μαθητικό Ευρωπαϊκό Σύνέδριο