10
Δεκ
2019
0

Εκδήλωση Learning Bussines

Το σχολείο μας για άλλη μια χρονιά (4η) υποδέχτηκε τον οργανισμό Learning Buisiness και την κ. Μαγγανάρη Δέσποινα με τους συνεργάτες της, την κ. Κοντιζά και την κ. Ξεκαλάκη,

Ο οργανισμός αυτός ειδικεύεται σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σε δύο συναντήσεις (2/12 και 10/12/2019) οι μαθήτριες και οι μαθητές μας είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά πάνω σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού (π.χ. επαγγελματικές δεξιότητες, Βιογραφικό σημείωμα κ. ά), να υποβάλλουν ερωτήσεις και να συμμετέχουν σε μια διαδικασία συζήτησης με απώτερο στόχο την προετοιμασία τους για τη μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση