Στο συνημμένο θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό που αφορά τις Φυσικές Επιστήμες, τα Φιλολογικά μαθήματα και την Αγγλική Γλώσσα, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αν. Αττικής από τους αντίστοιχους Συμβούλους.