Οι μαθήτριες/μαθητές των τάξεων που διδάσκει η κ. Στερκούδη μπορούν να αποστέλλουν τις απαντήσεις τους στην ηλ. διεύθυνση asterkoudi@yahoo.gr σε αρχείο word ή pdf με το επώνυμο, το τμήμα και το μάθημα (π.χ. Καψούρης Β Χημεία)