20
Μαρ
2020
0

Αναστασόπουλος Φυσική ΓΘΕΤ, Γυγείας

Οι μαθήτριες/μαθητές των τάξεων που διδάσκει ο κ. Αναστασόπουλος μπορούν να αποστέλλουν τις απαντήσεις τους στην ηλ. διεύθυνση spyanas@yahoo.gr σε αρχείο word ή pdf με το επώνυμο, το τμήμα και το μάθημα (π.χ. Καψούρης ΓΥγείας Φυσική)