Συνημμένα θα βρείτε τις ΥΔ με τις οποίες οι μαθητές της Α και Β Λυκείου θα δηλώσουν ομάδα προσανατολισμού (Α) και ομάδα προσανατολισμού-μαθήματα επιλογής (Β) για την επόμενη σχολική χρονιά (2020-2021). Οι ΥΔ θα συμπληρωθούν από τους μαθητές και θα αποσταλούν στο mail@lyk-korop.att.sch.gr το αργότερο έως Παρασκευή 5/6/2020. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Εκ της Διευθύνσεως