Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο με το πρόγραμμα εξέτασης των Ειδικών μαθημάτων και την προθεσμία εξέτασης της υγειονομικής εξέτασης για τα ΤΕΦΑΑ. Το εξεταστικό κέντρο για τα Αγγλικά είναι το σχολείο μας. Για τα υπόλοιπα μαθήματα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. Για την υγειονομική εξέταση στα ΤΕΦΑΑ οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν χρησιμοποιώντας τους τρόπους ενημέρωσης του αντίστοιχου εγγράφου. Εκ της Διευθύνσεως