3
Ιούν
2020
0

Προκηρύξεις και προθεσμίες Αστυνομικών σχολών και Πυροσβεστικής σχολής

Σας ενημερώνουμε στα συνημμένα έγγραφα για τις προκηρύξεις και προθεσμίες των Αστυνομικών και Στρατιωτικών σχολών εισακτέων 2019-2020. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε και να προχωρήσετε στις απαιτούμενες ενέργειες. Εκ της Διευθύνσεως