Στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021. Ανεξάρτητα της Αίτησης-Δήλωσης σας μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Εμποροπλοιάρχων.