Σας ενημερώνουμε ότι τα Απολυτήρια είναι διαθέσιμα προς παραλαβή από τους αποφοίτους. Παράλληλα από αύριο οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο για τη δημιουργία κωδικού για το Μηχανογραφικό τους, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί έως 17/7/2020. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τυχόν φίλους και γνωστούς σας που θέλουν να καταθέσουν μηχανογραφικό με το 10%. Κατά την προσέλευσή σας να έχετε μαζί σας το δελτίο υποψηφίου ή για τους υποψηφίους προηγούμενων ετών την ταυτότητα και τον κωδικό υποψηφίου.
Εκ της διευθύνσεως