Στο συνημμένο έγγραφο θα βρείτε τις Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Παρακαλούμε να τα μελετήσετε προσεκτικά τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς για την ομαλή λειτουργία; της σχολικής μας μονάδας.

Εκ της Διευθύνσεως του 1ου ΓΕΛ Κορωπίου