Σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία αντιμετώπισης κρούσματος COVID 19 στο σχολείο, σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ που επισυνάπτονται παρακάτω. Παρακαλούμε να τις μελετήσετε προσεκτικά και να ανταποκριθείτε σε περίπτωση που σας καλέσει το σχολείο.

Εκ της Διευθύνσεως