Στο Εξεταστικό Κέντρο του 1ου ΓΕΛ Κορωπίου εξετάζονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023 οι μαθήτριες/μαθητές του 1ου, του 2ου και του 3ου ΓΕΛ Κορωπίου. Οι προφορικά εξεταζόμενοι εξετάζονται στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο στο 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου. Για την εξέταση του Ειδικού μαθήματος των Αγγλικών το Σάββατο στις 17/6/2023 ώρα 10.00΄ οι μαθήτριες/μαθητές του σχολείου μας που έχουν δηλώσει το μάθημα εξετάζονται επίσης στο σχολείο μας. Για τα υπόλοιπα μαθήματα θα ενημερωθείτε από το σχετικό συνημμένο έγγραφο.