Καθορίστηκε με ΥΑ η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) των Στρατιωτικών Σχολών για τις Πανελλαδικές του 2021. Θα τη δείτε ανά σχολή στο παρακάτω συνημμένο.

Εκ της Διευθύνσεως