Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής – CERN, που εδρεύει στη
Γενεύη της Ελβετίας, έχει επιλέξει για το 2021, 6 από τα 23 κράτη-μέλη μεταξύ αυτών
την Ελλάδα για να εκπαιδεύσει 24 Έλληνες μαθητές που φοιτούν στις τάξεις Α΄ και Β΄
Γενικού Λυκείου
(δημόσιου ή ιδιωτικού).
Πρόκειται για το πρόγραμμα HSSIP (= High School Students Internship Programme), το
οποίο σκοπεύει να δώσει την δυνατότητα σε νέους μαθητές να εργαστούν οι ίδιοι στο
περιβάλλον του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου-CERN. Το πρόγραμμα προσπαθεί να
ενθαρρύνει την περιέργεια των μαθητών Λυκείου για μάθηση και να τους παρακινήσει να
αναλάβουν μια σταδιοδρομία στην επιστήμη, τη μηχανική ή άλλο θέμα που σχετίζεται με
την βασική έρευνα. Είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα με έξι προσκεκλημένες χώρες ετησίως.
Το CERN δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές του Λυκείου να εργαστούν στο διεθνές
ερευνητικό εργαστηριακό περιβάλλον, με εργαστηριακή εξάσκηση, δικές τους προτάσεις
και ιδέες και παρέχει ένα πρόγραμμα πλαισίων για να αναδείξει την έρευνα του CERN
και το πρόγραμμα Genève Internationale.
Ημερομηνίες υλοποίησης προγράμματος για την Ελλάδα: 12 Σεπτεμβρίου 2021 έως 25
Σεπτεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη.

Για περισσότερες πληροφορίες, για τις προθεσμίες και τον τρόπο υποβολής της αντίστοιχης Αίτησης, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τα συνημμένα έγγραφα.

Αν υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το σχολείο: 2106622282, mail@lyk-korop.att.sch.gr