Σας ενημερώνουμε ότι καταρτίζεται ειδικό ετήσιο πρόγραμμα υποστήριξης στα εξεταζόμενα
στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Η διδασκαλία αυτών των μαθημάτων μπορεί να οργανωθεί στο σχολείο εφόσον συμπληρωθεί ο κατάλληλο αριθμός μαθητών αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα. Για τη συμμετοχή απαιτείται η συμπλήρωση της Αίτησης που θα βρείτε παρακάτω συνημμένη. Συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα ή από τον ίδιο το μαθητή, εφόσον είναι ενήλικας.

Παρακαλούμε οι Αιτήσεις να αποσταλούν στο σχολείο (δια ζώσης ή στο mail@lyk-korop.att.sch.gr) μέχρι αύριο Παρασκευή 22-10-2021 στις 12.00. Σε περίπτωση ηλ. αποστολής, παρακαλούμε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το σχολείο για την επιβεβαίωση λήψης του mail.