Σας ενημερώνουμε ότι ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα αρμόδια Νοσοκομεία για την απόκτηση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις είναι από Τετάρτη 30 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022. Συνημμένα θα βρείτε την αντίστοιχη Εγκύκλιο και το σχετικό ΦΕΚ, όπως και το έντυπο της Αίτησης κατάθεσης των δικαιολογητικών προς τα Νοσοκομεία