Σας επισυνάπτουμε την Απόφαση για την Εισαγωγή Υποψηφίων στις σχολές του Λιμενικού Σώματος μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-24