Ολοκλήρωση εγγραφής 2021-2022

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στο mail του σχολείου (mail@lyk-korop.att.sch.gr) ή προσκομίσετε μετά από τηλεφωνική συνεννόηση (210 6622282) τα παρακάτω έγγραφα έως και Παρασκευή 10/9/2021: Αποδεικτικό εγγραφής, το οποίο εκτυπώνετε από την εφαρμογή e-eggrafes χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet του κηδεμόνα που πραγματοποίησε την εγγραφή.Φωτοαντίγραφο Αστ. Ταυτότητας ή Διαβατήριου μαθητή/μαθήτριαςΑίτηση εγγραφής (διαθέσιμη…

ΠερισσότεραΟλοκλήρωση εγγραφής 2021-2022