Στα πλαίσια  του προγράμματος που αφορά κινητικότητα εκπαιδευτικών, οι καθηγήτριες του 1ου ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Ειρήνη Γαριλίδου και Ιωάννα Γιαννούλη, συμμετείχαν σε σεμινάριο με θέμα”PROBLEM SOLVING & CONFLICT MANAGEMENT” στη Βαρκελώνη της Ισπανίας το χρονικό διάστημα από τις 11.03.2018 έως 17.03.2018.
Και όχι μόνο παρακολούθησαν το εν λόγω σεμινάριο αλλά μέσω ειδικών ασκήσεων κατάφεραν να αποκτήσουν χρήσιμη βιωματική εμπειρία η οποία είναι σίγουρο ότι θα αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων και με τη διάχυση που θα ακολουθήσει θα ωφελήσει το σχολείο μας γενικότερα.
Αυτό διότι το θέμα του πολυήμερου αυτού σεμιναρίου προφανώς σχετίζεται άμεσα με την ορθή διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορούν να ανακύψουν σε κάθε επαγγελματικό χώρο, άρα και στο χώρο του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση ο απολογισμός από αυτή την εμπειρία είναι πέραν για πέραν θετικός και όλα αυτά τα εφόδια που αποκομίστηκαν δύνανται και θα αξιοποιηθούν εφεξής.
Αξίζει ν’ αναφερθεί ακόμη ότι, αναφορικά με τους συμμετέχοντες καθηγητές, αυτοί ποίκιλαν ως προς την εθνικότητά τους. Ενδεικτικά, προέρχονταν από άλλες χώρες όπως Πορτογαλία, Λετονία, Τουρκία, Βουλγαρία και Πολωνία.

Περισσότερα στον σύνδεσμο:https:Βαρκελώνη – Επίλυση προβλημάτων