Το τμήμα Επιλογής της Γαλλικής γλώσσας του σχολείου μας βρέθηκε στο μουσείο Μπενάκη με αφορμή την έκθεση του μουσείου αφιερωμένη στον Τουλούζ Λοτρέκ. Εντυπώσεις και φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη αυτή θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο που επισυνάπτεται.

Επίσκεψη στο μουσείο Μπενάκη