ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας να προσέλθουν στο σχολείο την Πέμπτη 13/12/2018 και ώρα 12.00΄ (ΟΧΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ, διότι οι καθηγητές θα βρίσκονται στα μαθήματα), προκειμένου να ενημερωθούν για την επίδοση των παιδιών τους.

Εκ της Διευθύνσεως